Author = Mbamala, E
Approximate solutions of Schrodinger equation with combination of Kratzer and modified Eckart potential

Volume 3, Issue 2, May 2022, Pages 48-61

10.30511/mcs.2022.252249

C. P Onyenegecha; J Okereke; C Agbakwuru; E Mbamala; U Ukewuihe; I Njoku; K Achilike